ขั้นตอนการเปิดใช้งานคอร์สเรียนบนหน้าเว็บไซต์ edumall.co.th มีขั้นตอนดังนี้:


ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ลิงก์ https://edumall.co.th


ขั้นตอนที่ 2: เลือก 'เข้าสู่ระบบ' กรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ


ขั้นตอนที่ 3: เลือกคอร์สเรียนของฉัน จากนั้นจะพบคอร์สเรียนที่ลูกค้าซื้อไว้


ขั้นตอนที่ 4: กดเข้าคอร์สเรียน กรอกรหัส COD ที่ได้รับจากเราจำนวน 6 หลัก และกดเปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5: หลังจากเปิดใช้งาน สามารถเข้าเรียนได้เลย