เมื่อผู้เรียนเลือกชำระเงินปลายทาง Edumall จะนำส่งเอกสารประกอบการเข้าเรียน (COD) เพื่อให้ผู้เรียนทำการเปิดการใช้งานคอร์สเรียน โดยในเอกสารจะมีรหัสทั้งหมด 6 หลัก และผู้เรียนสามารถทำการยืนยันบัญชีรหัสนี้ ได้เพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น 

ส่วนรหัสยืนยันบัญชี 6 หลักนี้ไม่ใช่รหัสผ่านของการเข้าเรียน กรณีผู้เรียนชำระเงินแบบ ibanking/ credit card ผู้เรียนจะได้รับ SMS 

แจ้งรหัสยืนยันบัญชี 6 หลัก หลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดใช้งานคอร์สเรียน