ขั้นตอนในการสมัครบัญชีการเรียนของทาง Edumall (Desktop)


ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาเว็บไซต์: https://edumall.co.th  เลือก 'ลงทะเบียน' 

ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลของผู้เรียน ( ชื่อ/อีเมล/รหัสผ่าน) และ กด "สมัครใช้งาน" หรือ กดลงทะเบียนโดยบัญชี Facebook หรือ Gmail เพื่อเข้าสู่ระบบ หมายเหตุ:ในกรณีลงทะเบียนใหม่นั้น ผู้เรียนจะต้องไม่เคยมีการสั่งซื้อคอร์สเรียนของทาง edumall.co.th มาก่อน สำหรับกรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วสามารถแจ้งอีเมลที่ใช้สมัครเพื่อซื้อคอร์สเรียนได้ทันที 

ขั้นตอนในการสมัครบัญชีการเรียนของทาง Edumall (Mobile)ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่มเมนู เลือกไอคอนรูปคนตามภาพ และ เลือก 'ลงทะเบียนใหม่'
ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลของผู้เรียน ( ชื่อ/อีเมล/รหัสผ่าน) และ กด "สมัครใช้งาน" หรือ กดลงทะเบียนโดยบัญชี Facebook หรือ Gmail เพื่อเข้าสู่ระบบ หมายเหตุ:ในกรณีลงทะเบียนใหม่นั้น ผู้เรียนจะต้องไม่เคยมีการสั่งซื้อคอร์สเรียนของทาง edumall.co.th มาก่อน สำหรับกรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วสามารถแจ้งอีเมลที่ใช้สมัครเพื่อซื้อคอร์สเรียนได้ทันที