การเข้าสู่ระบบบน edumall.co.th มีขั้นตอนดังนี้:


* ผู้เรียนใช้เป็น Google Chrome เพื่อความเสถียรในการชมวีดีโอบทเรียน


ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ลิงก์ https://edumall.co.th


ขั้นตอนที่ 2: เลือก 'เข้าสู่ระบบ' กรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่านที่ผู้เรียนได้รับทางอีเมลและ SMS
ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่ม 'เข้าสู่ระบบ'ขั้นตอนที่ 4: เลือก 'คอร์สเรียนของฉัน'