การเข้าสู่ระบบบน edumall.co.th มีขั้นตอนดังนี้:


* ผู้เรียนใช้เป็น Google Chrome เพื่อความเสถียรในการชมวีดีโอบทเรียน


ขั้นตอนที่ 1: เปิด Google Chrome และเข้าเว็บไซต์ https://edumall.co.th


ขั้นตอนที่ 2: เลือก 'เข้าสู่ระบบ' กรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้* (อีเมลสมัครคอร์สเรียน) และรหัสผ่านที่ผู้เรียนได้รับทางอีเมลและ SMS *กรณีผู้เรียนผูกบัญชีอีเมลไว้กับโซเชียล สามารถคลิกที่รูปไอคอน Facebook หรือ Gmail ได้ทันที

ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่ม 'เข้าสู่ระบบ' กรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้  (อีเมลสมัครคอร์สเรียน) และรหัสผ่านที่ได้รับทางอีเมลหรือ SMS

*ในการเข้าระบบ พิมพ์อีเมลและรหัสผ่านใหม่ทีละตัว ไม่ต้องเลือกเป็น Autofill

*ตรวจสอบตัวอักษรทุกตัวต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก


*กรณีผู้เรียนผูกบัญชีอีเมลไว้กับโซเชียล สามารถคลิกที่รูปไอคอน Facebook หรือ Gmail ได้ทันที


ขั้นตอนที่ 4: เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้เรียนจะเห็นคอร์สเรียนที่ชำระเงินแล้ว ปรากฎที่หน้าหลัก สามารถเริ่มเรียนได้ทันที