ในกรณีที่ผู้เรียน มีบัญชีเข้าเรียน 2 บัญชี กับทาง Edumall ผู้เรียนสามารถรวมเป็น 1 บัญชีได้ โดยที่คอร์สเรียนนั้นจะถูกย้ายมาที่บัญชีอีเมลใหม่ที่ทำการเลือกเอาไว้ ผู้เรียนสามารถที่จะติดต่อเราได้ที่: support@edumall.in.th