1. วิธีการแก้ไขมีปัญหาในการเล่นวิดีโอบนอุปกรณ์ Computer / Notebook

ระบบ IOS (Macbook)
ให้ผู้เรียนเปลี่ยนเว็บเบาว์เซอร์ในการเข้าเรียนผ่าน Google Chrome เนื่องจากทางEdumall กำลังพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์จึงทำให้เรียนผ่าน Safari ไม่ได้ชั่วคราว


ระบบ Windows
ให้ผู้เรียนเข้าเรียนผ่าน Google Chrome แต่หากเปิดผ่าน Google Chrome แล้วยังไม่สามารถเข้าเรียนได้ ให้ผู้เรียนเคลียร์แคชคุกกี้ตามขั้นตอนรายละเอียดดังนี้


1.เปิดแถบหน้าต่างใหม่ กด Ctrl+H หรือพิมพ์ chrome://history/ 

2. เลือก "Clear browsing data" (ล้างข้อมูลการท่องเว็บ) 

3. เมนู "Time range" เลือก All time 

4. คลิก "Clear Data" (ล้างข้อมูล) 

5. จากนั้นผู้เรียนกลับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ edumall และรีเฟรซเว็บไซต์อีกครั้ง (กด F5)  
2. วิธีการแก้ไขมีปัญหาในการเล่นวิดีโอบนอุปกรณ์ Smartphone / Tablet 

 ในการเรียนให้ผู้เรียนเปิดใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome
แต่หากผู้เรียนเปิดใช้งานผ่าน Chrome อยู่แล้ว แต่ยังคงไม่สามารถชมวีดีโอบทเรียนได้ สามารถแก้ไขตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

1. ตรวจสอบอัปเดต Google Chrome

  - เข้าเมนู Play Store
  - ค้นหา Google Chrome
  - คลิกอัปเดต

2. เคลียร์แคชคุกกี้

   - คลิกที่เมนู เพิ่มเติม ที่มุมขวา
   - เลือกเมนู การตั้งค่า (Setting)
   - เลือกเมนู ความเป็นส่วนตัว (Privacy)
   - คลิก ล้างข้อมูล (Clear browsing data)

3. เปิด JavaScript

   - คลิกที่เมนู เพิ่มเติม ที่มุมขวา  
   - เลือกเมนู การตั้งค่า (Setting)
   - เลือก การตั้งค่าเว็บไซต์ (Site Settings)
   - เช็คเมนู JavaScript ว่าถูกปิดขึ้นเป็นบล็อค ให้เปลี่ยนเป็นเปิด (Allow)  

4. ปิด และเปิดเครื่องอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการรีบูทเครื่อง