ผู้เรียนซื้อคอร์สเรียนที่เลือกช่องทางการชำระเป็นการชำระปลายทาง (COD) จะได้รับเอกสารประกอบคอร์สเรียน 

จากเจ้าหน้าที่ของ Kerry Express ผู้เรียนจะได้รับคอร์สเรียน ใน 1-3 วันทำการ 

หลังจากการยืนยันซื้อคอร์สเรียนกับทางเรา ถ้าหากเวลาที่คุณรอรับคอร์สเรียนมากกว่าเวลาที่กำหนด 

กรุณาติดต่อเราได้ที่: support@edumall.in.th