เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน Edumall สามารถดำเนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้


นโยบายของการขอเปลี่ยนคอร์ส Edumall 
1. คอร์สเรียนที่สมัครไม่เหมาะกับความรู้/พื้นฐานของผู้เรียนในด้านหัวข้อคอร์สเรียน
2. คอร์สเรียนที่ได้รับ ไม่ใช่คอร์สเรียนที่ผู้เรียนสมัคร (Edumall ส่งผิดคอร์ส)
3. ปัญหาเกี่ยวกับ คุณภาพคอร์สเรียน (เสียง/ รูป/ เนิ้อหาคอร์ส)
4. ผู้เรียนรับข้อมูลจาก Edumall ที่ไม่ตรงกับเนื้อหาคอร์สเรียน ( ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแจ้ง หรือข้อมูลในเว็บไซต์ ไม่ถูกต้อง)
5. การเปลี่ยนคอร์สเรียนตามเวลาที่ซื้อและปริมาณในการเข้าเรียน


 นโยบายการเปลี่ยนคอร์สเรียนตามเวลาซื้อและเวลาเรียน (สถานะคอร์สเรียน) ปริมาณการใช้งานหมายเหตุ: เวลาสำหรับการเปลี่ยนคอร์สเรียนจะได้นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับคอร์สเรียน


หากผู้เรียนอยู่ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้างต้น และต้องการขอเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน ทางเจ้าหน้าที่ขอทราบข้อมูลจากผู้เรียนดังต่อไปนี้;


1. ชื่อผู้เรียน
2. อีเมล์ที่สมัคร
3. เบอร์โทรศัพท์ที่สมัคร
4. คอร์สเรียนที่ได้รับ
5. คอร์สเรียนที่ขอเปลี่ยน
6. สาเหตุของการขอเปลี่ยนคอร์ส

กรุณาติดต่อเราและส่งข้อมูลได้ที่: support@edumall.in.th