ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการใบเสนอราคา สามารถแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ในเวลาที่ได้รับการติดต่อยืนยันการสั่งซื้อคอร์สเรียน ท่านสามารถแจ้งขอออกใบกำกับภาษีโดยมีขั้นตอนดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ผู้เรียนกรอกฟอร์มตาม 
Link นี้


ขั้นตอนที่ 2: ใบกำกับภาษีจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันถัดไปหลังผู้เรียนกรอกฟอร์ม


หมายเหตุ: ผู้เรียนสามารถแจ้งขอออกใบกำกับภาษีไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่ผู้เรียนชำระเงิน