เอกสารดาวน์โหลดจะประกอบแค่บางบทเรียนซึ่งจะมีสัญลักษณ์ลูกศรบันทึกบริเวณหัวข้อบทเรียน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารมีขั้นตอนดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: เลือกไปบทเรียนที่มีเอกสาร เช่น บทที่ 2 วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร


ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม 'เอกสาร'

ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่ม 'ดาวน์โหลด'

ขั้นตอนที่ 4:เอกสารดาวน์โหลดจะบันทึกลงคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาวน์โหลดสามารถศึกษาวิธีการจากวีดีโอบทเรียนที่ 2