เอกสารดาวน์โหลดจะประกอบแค่บางบทเรียนซึ่งจะมีสัญลักษณ์ลูกศรบันทึกบริเวณหัวข้อบทเรียน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารมีขั้นตอนดังนี้:


ขั้นตอนที่ 1: เลือกหัวข้อ " เอกสารประกอบการเรียน "ขั้นตอนที่ 2 : กดปุ่ม ลูกศร เพื่อดาวโหลดเอกสาร


ขั้นตอนที่ 3:เอกสารดาวน์โหลดจะบันทึกลงคอมพิวเตอร์