ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่คอร์สเรียน


ขั้นตอนที่ 2: บริเวณด้านล่างจะพบเมนู 'ความคิดเห็นเกี่ยวกับคอร์ส' และ พิมพ์คำถามในกล่องข้อความ
ขั้นตอนที่ 3: ส่งคำถามโดยกดที่ลูกศร หรือ Enter