ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่คอร์สเรียน


ขั้นตอนที่ 2: บริเวณด้านขวาจะพบเมนู 'โพสต์สัมมนา' และ พิมพ์คำถามในกล่องข้อความขั้นตอนที่ 3: ส่งคำถามโดยกดปุ่มสีฟ้า 'โพสต์สัมมนา'ขั้นตอนที่ 4: อาจารย์ประจำคอร์สเรียนจะตอบกลับใต้ข้อความที่ผู้เรียนสอบถามไว้