• เปิดการใช้งานผ่านเว็บเบาว์เซอร์ Google Chrome 
  • อัพเดทเวอร์ชั่นเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ของคุณลูกค้า (https://www.google.com/chrome/)
  • รีเฟรซเว็บเบราว์เซอร์ของคุณลูกค้า
  • เคลียร์แคช คุกกี้
  • ออกจากระบบเดิมจากหน้าเว็บไซต์ Edumall และเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง
  • เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในการเข้าระบบเรียน
  • หากปัญหาที่ผู้เรียนนั้นพบยังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้เรียนสามารถส่งข้อมูลได้ที่: support@edumall.in.th