การเข้าสู่ระบบบนหน้าเว็บไซต์ edumall.co.th มีขั้นตอนดังนี้:


ขั้นตอนที่ 1: เปิด Google Chrome และเข้าเว็บไซต์ https://edumall.co.th/ กดแถบเมนูด้านซ้าย เลือกหัวข้อ "เข้าสู่ระบบ" 


ขั้นตอนที่ 2:  เลือก 'เข้าสู่ระบบ' กรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้* (อีเมลสมัครคอร์สเรียน) และรหัสผ่านที่ผู้เรียนได้รับทางอีเมลและ SMS 

*ในการเข้าระบบ พิมพ์อีเมลและรหัสผ่านใหม่ทีละตัว ไม่ต้องเลือกเป็น Autofill

*ตรวจสอบตัวอักษรทุกตัวต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก

*กรณีผู้เรียนผูกบัญชีอีเมลไว้กับโซเชียล สามารถคลิกที่รูปไอคอน Facebook หรือ Gmail ได้ทันที 


ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้เรียนจะเห็นคอร์สเรียนที่ชำระเงินแล้ว ปรากฎที่หน้าหลัก สามารถเริ่มเรียนได้ทันที