ขั้นตอนในการซื้อคอร์สเรียนใน edumall.co.th: 

ขั้นตอนที่ 1: เลือกหรือค้นหาคอร์สเรียนที่คุณลูกค้าสนใจ 


ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม "รับ"  


ขั้นตอนที่ 3: กด "ซื้อ" และเลือกรูปแบบการชำระเงินที่คุณลูกค้าสะดวก 


หลังจากที่ทำการสั่งซื้อสำเร็จจะมีข้อความปรากฎตามรูป หากลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนผ่านอีเมล์ จะได้รับ อีเมล์ และ SMS ยืนยันคำสั่งซื้อ ภายใน 5 นาที

กรณี ชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูล หมายเลขบัตร /ชื่อผู้ถือบัตร / วันหมดอายุ และ เลข CVV ให้ถูกต้อง

 

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม "การดำเนินการ" เพื่อชำระค่าคอร์สเรียน


กรณี ชำระผ่าน TrueMoney Wallet

ขั้นตอนที่ 1: กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้งานอยู่

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม "การดำเนินการ" เพื่อชำระค่าคอร์สเรียน


กรณี ชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ขั้นตอนที่ 1: คลิกเลือกช่อง "เคาน์เตอร์เซอร์วิส"

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม "การดำเนินการ"


ขั้นตอนที่ 3: จะปรากฎเป็น ใบคำสั่งซื้อ โดยให้บึนทึก ที่ปุ่ม "บันทึกรูป"

ขั้นตอนที่ 4: นำใบคำสั่งซื้อชำระได้ที่ Tesco Lotus


กรณี ชำระผ่าน ธนาคาร / QR Code

ขั้นตอนที่ 1: คลิกเลือกช่อง "โอนเงินผ่านธนาคาร"

ขั้นตอนที่ 2. กดปุ่ม "การดำเนินการ" จะพบเป็น QR Code สำหรับการชำระ


กรณี ชำระผ่าน อินเตอร์เน็ตแบงก์กื้ง

ขั้นตอนที่ 1: คลิกเลือกธนาคาร


ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม "การดำเนินการ" เพื่อชำระค่าคอร์สเรียน