หากเข้าสู่ระบบแล้วไม่พบคอร์สเรียน ให้ตรวจสอบอีเมลที่ใช้ในการเข้าระบบว่าตรงกับที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ ?

 1. ตรวจสอบอีเมลและ SMS 

 2. ตรวจสอบบัญชีอีเมล ว่ามีมากกว่า 1 บัญชีที่เคยลงทะเบียนไว้กับ Edumall


คุณกำลังเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ G+ และไม่พบคอร์สเรียน


 1. หากเข้าด้วยบัญชี Facebook  และ G+ ( อีเมลอาจไม่ตรงกับบัญชีอีเมลที่ลงทะเบียนซื้อคอร์สไว้ )

 2. ทำการออกจากระบบ โดยกดที่วงกลมรูปภาพด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์

 3. เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง หากท่านยังติดปัญหา สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่  http://support.edumall.co.th/support/tickets/new  

หรือ support@edumall.in.th