รูปแบบการเรียน

Learning method

รูปแบบการเรียนของ Edumall เป็นอย่างไร?
การเรียนของ Edumall  เป็นการเรียนรู้บนระบบอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน รูปแบบคอร์สเรียนจะเป็นคลิปวิดีโอที่สามารถทบทวนบทเรียนได้ ซึ่ง...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 2:09 PM
อุปกรณ์ในการเข้าเรียน
ผู้เรียนสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ดังนี้;  คอมพิวเตอร์  โน๊ตบุ๊ค  สมาร์ทโฟน  แท็บเล็บ  พร้อมอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง / Wifi ที่สามารถรับชมวิดิโอคอร์...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 2:23 PM