การเปิดใช้งานคอร์สเรียน

Activation

ขั้นตอนการเปิดใช้งานคอร์สเรียน
ขั้นตอนการเปิดใช้งานคอร์สเรียนบนหน้าเว็บไซต์ edumall.co.th มีขั้นตอนดังนี้: ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ลิงก์ https://edumall.co.th ขั้นตอนที่ 2: เลือก '...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 3:01 PM
รหัสเปิดใช้งานคืออะไร?
เมื่อผู้เรียนเลือกชำระเงินปลายทาง Edumall จะนำส่งเอกสารประกอบการเข้าเรียน (COD) เพื่อให้ผู้เรียนทำการเปิดการใช้งานคอร์สเรียน โดยในเอกสารจะมีรหัสทั้งหมด 6 หล...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 3:05 PM