เข้าสู่ระบบและคอร์สเรียน

Log in and access course

วิธีการเข้าสู่ระบบเรียน (PC/ notebook)
การเข้าสู่ระบบบน edumall.co.th มีขั้นตอนดังนี้: * ผู้เรียนใช้เป็น Google Chrome เพื่อความเสถียรในการชมวีดีโอบทเรียน ขั้นตอนที่ 1: เปิด Google Chrome...
วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์, 2021 at 3:17 PM
วิธีการเข้าสู่ระบบเรียน (สำหรับ Smartphone)
การเข้าสู่ระบบบนหน้าเว็บไซต์ edumall.co.th มีขั้นตอนดังนี้: ขั้นตอนที่ 1: เปิด Google Chrome และเข้าเว็บไซต์ https://edumall.co.th/ กดแถบเมนูด้านซ้าย เล...
วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์, 2021 at 3:16 PM
ฉันควรทำอย่างไรหากไม่ได้รับอีเมลของบัญชีการเรียน ?
เมื่อท่านไม่ได้รับอีเมลบัญชีการเรียน: ขั้นตอนที่ 1: ให้ผู้เรียนตรวจสอบอีเมลที่ลงทะเบียน มีข้อผิดพลาดหรือไม่ ขั้นตอนที่ 2: หากอีเมลถูกต้อง และไม่พบที่กล่องข้...
วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์, 2021 at 3:57 AM
ฉันควรทำอย่างไรหากพบปัญหาเข้าคอร์สเรียนไม่ได้
เปิดการใช้งานผ่านเว็บเบาว์เซอร์ Google Chrome  อัพเดทเวอร์ชั่นเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ของคุณลูกค้า (https://www.google.com/chrome/) รีเฟรซเว็บเบราว...
วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์, 2021 at 3:58 AM
ฉันจะทำอย่างไรหากเข้าสู่ระบบแล้วไม่พบคอร์สเรียน
หากเข้าสู่ระบบแล้วไม่พบคอร์สเรียน ให้ตรวจสอบอีเมลที่ใช้ในการเข้าระบบว่าตรงกับที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ ?  1. ตรวจสอบอีเมลและ SMS   2. ตรวจสอบบัญชีอีเมล ว่ามี...
วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์, 2021 at 9:55 AM