เข้าสู่ระบบและคอร์สเรียน

Log in and access course

วิธีการเข้าสู่ระบบเรียน (PC/ notebook)
การเข้าสู่ระบบบน edumall.co.th มีขั้นตอนดังนี้: * ผู้เรียนใช้เป็น Google Chrome เพื่อความเสถียรในการชมวีดีโอบทเรียน ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ลิงก์ https:/...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 3:09 PM
วิธีการเข้าสู่ระบบเรียน (สำหรับ Smartphone)
การเข้าสู่ระบบบนหน้าเว็บไซต์ edumall.co.th มีขั้นตอนดังนี้: ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ลิงก์ https://edumall.co.th เลือก 'เข้าสู่ระบบ ขั้นตอนที...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 3:11 PM
ฉันควรทำอย่างไรหากไม่ได้รับอีเมลของบัญชีการเรียน ?
เมื่อท่านไม่ได้รับอีเมลบัญชีการเรียน: ขั้นตอนที่ 1: ให้ผู้เรียนตรวจสอบใบส่งของ อีเมลที่ลงทะเบียนมีข้อผิดพลาดหรือไม่ ขั้นตอนที่ 2: หากอีเมลถูกต้อง และไม่พ...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 3:14 PM
ฉันสามารถสมัครบัญชีของ Edumall ได้อย่างไร ?
ขั้นตอนในการสมัครบัญชีการเรียนของทาง Edumall (Desktop) ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาเว็บไซต์: https://edumall.co.th  เลือก 'ลงทะเบียน'   ขั้นต...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 3:49 PM
ฉันควรทำอย่างไรหากพบปัญหาเข้าคอร์สเรียนไม่ได้
เปิดการใช้งานผ่านเว็บเบาว์เซอร์ Google Chrome  อัพเดทเวอร์ชั่นเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ของคุณลูกค้า (https://www.google.com/chrome/) รีเฟรซเว็บเบ...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 3:52 PM
ฉันจะทำอย่างไรหากเข้าสู่ระบบแล้วไม่พบคอร์สเรียน
หากเข้าสู่ระบบแล้วไม่พบคอร์สเรียน ให้ตรวจสอบอีเมลที่ใช้ในการเข้าระบบว่าตรงกับที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ ?  1. ตรวจสอบอีเมลและ SMS   2. ตรวจสอบเอกสารที่คุณได้ร...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 3:58 PM