การขอเปลี่ยน/คืนคอร์สเรียน

Refund/change course

ฉันควรทำอย่างไรหากต้องการขอเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน Edumall สามารถดำเนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้ นโยบายของการขอเปลี่ยนคอร์ส Edumall  1. คอร์สเรียนที่สมัครไม่เหมาะกับความร...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 5:56 PM
นโยบายการขอคืนค่าคอร์สเรียน Edumall
ลูกค้าซื้อคอร์สเรียนจาก Edumall เมื่อต้องการคืนค่าคอร์สเรียนจาก Edumall จะดำเนินการตามนโยบายการขอเปลี่ยนคอร์สดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1- เหตุผลของการขอคืนค่า...
วันพุธ, 5 สิงหาคม, 2020 at 1:27 PM