คำแนะนำ/Feedbackให้เรา

Feedback

ฉันสามารถทำอย่างไรหากมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของอาจารย์?
Edumall ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคำติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ ทาง Edumall จะปรับปรุงระบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อๆไป ผู้เรียนสามารถแจ้งข้อ...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 6:22 PM
ฉันสามารถทำอย่างไรหากต้องการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของคอร์สเรียน?
Edumall ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคำติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ ทาง Edumall จะปรับปรุงระบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อๆไป ผู้เรียนสามารถแจ้งข้อ...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 6:26 PM