ขั้นตอนการแก้ไขวีดีโอไม่แสดง

ฉันสามารถทำอย่างไร หากพบปัญหาในการเล่นวิดีโอ
1. วิธีการแก้ไขมีปัญหาในการเล่นวิดีโอบนอุปกรณ์ Computer / Notebook - ระบบ IOS (Macbook) ให้ผู้เรียนเปลี่ยนเว็บเบาว์เซอร์ในการเข้าเรียนผ่าน Google Chrome...
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 at 4:39 PM