แจ้งปัญหาคุณภาพคอร์สเรียน

ฉันสามารถทำอย่างไร หากต้องการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับด้านคุณภาพ เนื้อหาของคอร์สเรียน/วิดีโอ/ เสียง?
Edumall ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคำติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ ทาง Edumall จะปรับปรุงระบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อๆไป ผู้เรียนสามารถแจ้งข้อ...
วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์, 2021 at 4:00 AM